Przejdź do treści

,,20 lat minęło” – SPOTKANIE JUBILEUSZOWE STOWARZYSZENIA LITERACKIEGO ,,TILIA”

  Myślenicka Grupa Literacka TILIA, powstała w murach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Myślenicach 13 września 2002 roku z inicjatywy Teresy Nalepy – dyrektor biblioteki oraz poetów: Piotra Oprzędka, Piotra Ślusarczyka i Macieja Skowronka.
  Pierwszy skład grupy tworzyli: Piotr Oprzędek, Piotr Ślusarczyk, Maciej Skowronek, Inga Malina, Antonina Sebesta, Jadwiga Malina, Marta Żarska.
  Następnie do Grupy przystąpili m.in; Danuta Kaczmarek–Nowacka, Dominika Ostafin, Elżbieta Guśpiel, Aneta Żądło Michalak, Agnieszka Zięba, Bogusława Górka, Katarzyna Dominik, Mariusz Michalak, Jan Bajgrowicz, Kazimierz Budyn, Lucyna Dyrcz- Kowalska, Małgorzata Kraus, Teresa Święch, Adama Głogowski.
  W latach 2002-2009 Grupą kierował Piotr Oprzędek.
  W latach 2009-2022 kierownictwo spoczywało w rękach Jadwigi Maliny Żądło.
  Obecnie prezesem Stowarzyszenia Literackiego TILIA
  została Bogusława Górka.
  Na początku swej działalności TILIA związana była z Myślenickim Ośrodkiem Kultury i Sportu, a następnie
  w latach 2003-2017 z Muzeum Regionalnym „Dom Grecki”.
  Od 2017 do 2021 z Biblioteką Publiczną w Myślenicach.
  Od 2022 roku z Muzeum Niepodległości w Myślenicach.
  W dniu 20.02.2022 na spotkaniu jedenastoosobowej reprezentacji Myślenickiej Grupy Literackiej TILIA podjęto decyzję o powołaniu Stowarzyszenia Literackiego TILIA.
  Stowarzyszenie Literackie TILIA, po dopełnieniu formalności, zostało wpisane w XII Wydziale Gosp. KRS w Krakowie w dniu 13 czerwca 2022 r. pod nr : 0000975475
  Głównym celem Stowarzyszenia jest kontynuacja i rozwój dorobku artystycznego MGL TILIA
  Skład zarządu;
  Prezes – Bogusława Górka
  Zastępca – Małgorzata Kraus
  Sekretarz i skarbnik – Dominika Bahdanau
  Komisja rewizyjna;
  Teresa Święch
  Adam Głogowski
  KSIĄŻKI TILI
  Nowo – 2003
  Archipelag – 2004
  Struktury Pamięci -2012
  Teraz – 2015
  Tilia – 2017
  Tilia Dzieciom -2018
  Skip to content