Przejdź do treści

OTWARCIE WYSTAWY ,,Skąd się wzięły Myślenice”

  W ramach obchodów 680-lecia lokacji Myślenic Muzeum Niepodległości w Myslenicach zaprasza na otwarcie wystawy poświęconej początkom Myślenic – pt. ,,Skąd się wzięły Myślenice?”.

  Podczas wernisażu odbędzie się wykład dra hab. Macieja Mikuły: ,,Myślenice w dobie Pastowskiej i Jagiellońskiej: opowieść o mieście szczególnym”.

  Uczestnicy tego piatkowego wydarzenia jako pierwsi zobaczą również film ,,Myślenice 1342-2022.”, promujący obchody jubileuszu Myślenic. Zapraszamy serdecznie! 

   

  Dr hab. Maciej Mikuła – ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim w 2007 r., a w 2008 r. historię na Wydziale Historycznym Uniwersytetu. Adiunkt w Zakładzie Prawa Kościelnego i Wyznaniowego. Obronił rozprawę doktorską „Prawodawstwo króla i sejmu dla małopolskich miast królewskich (1386-1572). Studium z dziejów rządów prawa w Polsce”, opublikowaną w znacznej części drukiem w 2014 r.  Habilitacja w 2018 r. na podstawie monografii „Prawo miejskie magdeburskie (Ius municipale Magdeburgense) w Polsce XIV-pocz. XVI w. Studium z ewolucji i adaptacji prawa”. Wśród jego zainteresowań badawczych znajdują się: dzieje prawa magdeburskiego i jego pochodnych w Europie Środkowo-Wschodniej, źródłoznawstwo średniowieczne, edytorstwo źródeł historycznoprawnych, prawo karne okresu międzywojennego, gwarancje wolności religijnej w Polsce, Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych.

  Kierownik, koordynator lub wykonawca dziewięciu projektów badawczych finansowanych przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, Narodowe Centrum Nauki i Narodowy Program Rozwoju Humanistyki. Sekretarz Redakcji czasopisma „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa”. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego, Amerykańskiego Towarzystwa Historii Prawa, Komisji Historycznej Śląska oraz Komisji Miast przy Komitecie Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk. Członek Rady Naukowej Wystawy „Faszination Stadt” Muzeum w Magdeburgu. Kierownik projektu „IURA. Źródła Prawa Dawnego” www.iura.uj.edu.pl.

  Swoje badania prezentował podczas kilkudziesięciu konferencji naukowych w Polsce i za granicą (Cambridge, Edynburg, Frankfurt/Menem, Leeds, Lipsk, Loket, Lwów, Magdeburg, Paryż, Szeged, Tuluza, Wiedeń, Wilno). Wykłady wygłaszał w Bielefeld, Getyndze i Giessen. W semestrze letnim w roku akademickim 2015/2016 prowadził kurs dla doktorantów Wydzału Prawa w Szegedzie (Węgry) pt. „State, Religion and Law in 19th-20th Century”. W 2017 r. przebywał na sześciomiesięcznym stypendium w Max-Planck Institut für Europäische Rechtsgeschichte we Frankfurcie nad Menem.

  Laureat Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców. Za książkę „Prawo miejskie magdeburskie” otrzymał II nagrodę w konkursie im. S.K. Kuczyńskiego, organizowanym przez Redakcję „Studiów Źródłoznawczych”.

  Skip to content