Przejdź do treści

Prezentacja książki Elżbiety Góreckiej i Arlety Garbień o Andrzeju Średniawskim

  ŚREDNIAWSKI ANDRZEJ ( 1857 – 1931) poseł i senator, działacz ruchu ludowego, publicysta. Urodzony 24.11.1857 roku na Górnej Wsi koło Myślenic, w ubogiej chłopskiej rodzinie. Ukończył 3 klasy szkoły, a następnie pobierał naukę zawodu u szewca. Po odkupieniu od brata rodzinnego gruntu, założył w Górnej Wsi Towarzystwo Czytelni Ludowych. Już wtedy ceniono go nie tylko jako dobrego rzemieślnika, ale i przykładnego rolnika i profesjonalnego pszczelarza. Utworzył tam także Kółko Rolnicze. Po powrocie z Ukrainy w 1893 roku wraz z żoną zamieszkał w rodzinnym gospodarstwie, prowadząc je przykładnie i angażując się w sprawy społeczno-polityczne. W 1895 roku Andrzej Średniawski został wybrany posłem do Galicyjskiego Sejmu Krajowego. Trzy lata później został członkiem Rady Naczelnej Stronnictwa Ludowego, a w 1907 i 1911 roku – ponownie posłem do Rady Państwa w Wiedniu. Po rozłamie Polskiego Stronnictwa Ludowego, Średniawski stanął na czele PSL „Piast”. Działając na forum ogólnym, nie zapominał o rodzinnych stronach. Pomógł m.in. w ukończeniu sklepu i sali widowiskowej na Górnej Wsi. Dzięki swojej wytrwałej pracy poselskiej udało mu się doprowadzić do założenia przemysłowej szkoły szewskiej w Dobczycach oraz parowej fabryki wyrobów kapeluszniczych w Myślenicach. Średniawski był także założycielem mleczarni w Myślenicach, inicjatorem regulacji Bysinki oraz budowy linii kolejowej przez Myślenice. Jednocześnie wyposażył miejscowych legionistów wyruszających na wojnę w karabiny i ubrania. Pomagał ubogim dzieląc się swoimi plonami, a wdowom po żołnierzach – starał się o renty. Po wojnie ponownie został wybrany na posła w latach 1919-1922, a w latach 1922-1930 reprezentował w Senacie PSL „Piast”. Andrzej Średniawski zmarł 13.11.1931 roku. Zgodnie z jego ostatnią wolą część ziemi, oddano Radzie Powiatowej w Myślenicach z przeznaczeniem pod budowę szkoły rolniczej. Budynek powstał w 1938 roku. Średniawski reprezentował typ gospodarza-działacza. Jego program zmierzał do tworzenia silnych, rodzinnych gospodarstw chłopskich. Uważał, że głównym czynnikiem poprawy bytu chłopów jest unowocześnienie gospodarki rolnej. Uzasadniał, że można to osiągnąć poprzez oświatę, pracowitość, zespołowe działanie w kółkach rolniczych oraz spółkach gospodarczych i handlowych. Pozostawił po sobie wiele publikacji np. „Sprawozdania poselskie”, „O kanałach”, „O gospodarczej niedoli i kredycie”. Będąc prezesem Towarzystwa Wydawniczego „Piast”, publikował na jego łamach swoje teksty dotyczące głównie tematów gospodarczych. Także w zbiorach Muzeum Niepodległości w Myślenicach znajdują się liczne rękopisy Andrzeja Średniawskiego dotyczące między innymi jego działalności oraz wystąpień w Sejmie i Senacie.

   

  Andrzej Średniawski – patron Myślenic
  Lokalna Grupa Działania Ziemi Myślenickiej oraz Muzeum Niepodległości w Myślenicach zapraszają na premierę książki Elżbiety Góreckiej i Arlety Garbień pod tytułem „Jestem chłop. Rzecz o Andrzeju Średniawskim na tle lokalnej historii Myślenic”. Ta wyjątkowa publikacja jest pierwszą próbą całościowego ujęcia postaci Andrzeja Średniawskiego, posła, senatora, męża stanu i (nie)zwykłego chłopa, który przez całe swoje życie wytrwale pracował nie tylko nad swoją karierą, ale i nad dobrem mieszkańców ziemi myślenickiej. Autorkami tej monografii są dwie niezwykłe pasjonatki historii, które od wielu już lat badały i promowały postać Andrzeja Średniawskiego. Spotkacie je na premierze, podczas spotkania autorskiego, na którym przybliżą nam postać swojego bohatera, i zdradzą kilka tajników warsztatowych, jak wspólnie zdołały napisać tę monografię. UWAGA. Podczas premiery każdy uczestnik będzie mógł nieodpłatnie otrzymać dla siebie jeden egzemplarz książki. Podczas spotkania odbędzie się również wręczenie nagród dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursie na esej poświęcony działalności społecznej Andrzeja Średniawskiego.

  Książka została wydana w ramach realizowanego przez LGD Ziemi Myślenickiej i Muzeum Niepodległości w Myślenicach projektu „Andrzej Średniawski – patron Myślenic” i przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

   
  CZAS: 29.09.2023, godz. 17.00
  MIEJSCE: sala wykładowa MNM, ul. Traugutta 11
  OBECNOŚĆ: obowiązkowa dla każdego pasjonata lokalnej historii
  Skip to content