Przejdź do treści

Spotkanie autorskie z dr Antoniną Sebestą

    Serdecznie zapraszamy na wyjątkowe spotkanie autorskie. Naszym gościem będzie doskonale znana mieszkańcom ziemi myślenickiej doktor Antonina Sebesta. Okazją do spotkania będzie jej wydany niedawno tomik poezji „Za górami, za latami”. Spotkanie poświęcone będzie namysłowi nad przejawami obecności szeroko pojmowanej historii w twórczości poetyckiej autorki. Czy – a jeśli tak, to jak – przetworzona historia ujawnia się w poetyckim krajobrazie, jak myśli się o przeszłości poezją, jak reaguje na teraźniejszość i jak odautorską wizję przyszłości zamyka się w strofach – na pytania te postaramy się odnaleźć odpowiedź w poezji Antoniny Sebesty.

    Zapraszamy serdecznie 23 maja (czwartek) na godzinę 18 do MNwM.

    Antonina Sebesta z domu Ziarkiewicz dr nauk humanistycznych w zakresie filozofii UJ (1995), nauczyciel akademicki (UP) zajmuje się etyką stosowaną, uprawia publicystykę i poezję. Należała do Koła Młodych KKL przy ZLP w Krakowie. Arkusz „Podpisać się na każdej chmurze” KDK „Pałac pod Baranami” (1988), tomiki „Wykład” (2002) i „Skasowany krajobraz” (2012), „Wystarczą wróble” (2015). Autorka monografii „Etyka i ethos ludzi gór” (2014), „Kłopot z wartościami. Szkice z etyki życia społecznego” (2015). Laureatka przeszło pięćdziesięciu nagród w konkursach literackich. Członek myślenickiej grupy literackiej „Tilia”. Publikowała miedzy innymi w „Życiu Literackim”, „Piśmie Literacko-Artystycznym”, „Końcu Wieku”, „Gazecie Wyborczej”, „Akancie”, „Forum Myśli Wolnej”, „Konspekcie”, „Metaforze”, Współpracuje z rocznikiem „Pamiętnik PTT”, miesięcznikiem ekologicznym „Dzikie Życie” lokalnym pismem społecznym „Sedno”. Wiersze zamieszczała w blisko czterdziestu antologiach, przekład na język rumuński.

    Skip to content