Lekcje muzealne

UWAGA !!!
Zajęcia odbywają się od wtorku do piątku
w godzinach od 8.oo do 16.oo

Muzeum Niepodległości w Myślenicach przygotowało ofertę lekcji muzealnych, które w przystępny sposób przybliżą historię i kulturę naszego regionu. Zajęcia połączone ze zwiedzaniem części ekspozycji, mogą stanowić znakomite uzupełnienie szkolnego programu nauczania.

Oferta jest adresowana do dzieci i młodzieży w każdym wieku – od przedszkolaków do licealistów. Lekcje przeprowadzane są w oparciu o konkretne eksponaty z naszych zbiorów, a „wykłady” urozmaicamy grami, zabawami bądź prezentacjami multimedialnymi.

Czas trwania zajęć: od 45 – do 60 minut.

Wszystkie lekcje, podobnie jak zwiedzanie są bezpłatne.

Jesień 2020

TEMATY LEKCJI HISTORYCZNYCH DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I ŚREDNICH:

Myśleniccy legioniści. Małe miasto wobec wielkiej wojny:

 1. Legiony Polskie i myśleniczanie na drodze do niepodległości Polski.

 2. Myśleniccy legioniści – życiorysy wybranych bohaterów I wojny światowej.

 3. Rajmund Bergel – życie i twórczość

 4. I wojna światowa na ziemi myślenickiej

 5. Myśleniczanie w wojnie polsko – bolszewickiej (od listopada)

 6. Warsztaty tworzenia ozdób narodowych (4 – 9 lat).

 

Pozostałe tematy:

 1. Wierzenia i mity dawnych Słowian.

 2. Zamek w Myślenicach i jego tajemnice.

 3. Herby szlacheckie – do czego służyły?

 4. Szlachecki dwór i jego rola w XIX-wiecznej Polsce.

 5. Tajemnice w cechowej skrzyni skryte.

 6. II wojna światowa na ziemi myślenickiej.

DLA PRZEDSZKOLAKÓW I UCZNIÓW WCZESNOSZKOLNYCH:

 1. Polak mały. O polskiej symbolice narodowościowej.

 2. Piast, myszy i chrzest. Opowieść o początkach Polski.

 3. Dwór i jego otoczenie.

 4. Skąd się wzięło miasto?

 5. Legendy i bajki ziemi myślenickiej.

ZAJĘCIA ETNOGRAFICZNE:

 1. Krakowiacy i Górale ziemi myślenickiej.

 2. Dawna wieś, czyli jak chłop gospodarzył, a baba chałupę prowadziła.

 3. Ginące zawody – kołodziej, kowal, szewc i inni mistrzowie dawnego rzemiosła.

 4. Na garncarskim kole dzbanek się toczy. Garncarz i jego zawód.

OFERTA SEZONOWA (17 listopad – 18 grudzień)

 1. Zwyczaje bożonarodzeniowe małopolskich wsi

Terminy, dokładny czas trwania i tematykę zajęć należy uzgodnić telefonicznie: 12 312 – 71 – 40, bądź elektronicznie: mnm.sekretariat@gmail.com. Prosimy o co najmniej tygodniowe wyprzedzenie.

Grupy maksymalnie do 30 osób.