KONKURS PLASTYCZNY I PISEMNY ,,Spotkanie z postacią historyczną”

                                                                 Muzeum Niepodległości w Myślenicach
                                                                           serdecznie zaprasza do udziału w
  KONKURSIE PLASTYCZNYM I PISEMNYM
  ,,Spotkanie z postacią historyczną”
  TEMAT:
  Odpowiedź na pytanie:
  Z jaką postacią historyczną chciałbyś się spotkać i dlaczego?

  FORMA:

  A) Dla przedszkolaków i uczniów klas I-III KATEGORIA PLASTYCZNA, czyli plastyczne przedstawienie (forma, rozmiar, materiały dowolne) spotkania z wybraną postacią historyczną.
  B) Dla uczniów klas IV-VIII KATEGORIA PISEMNA, czyli krótki (około pół strony A4) opis z jaką postacią historyczną chciałbym się spotkać i dlaczego?

  Prace należy przesyłać (pisemne lub zdjęcie pracy plastycznej) elektronicznie – drogą mailową na adres naszego Muzeum: mnm.sekretariat@gmail.com do dnia 30 marca 2020 r.

  SPOTKANIA Z HISTORIĄNARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

   8 marca 2020 r. (niedziela) godz. 16.oo
   spotkanie otwarte Koła Myślenice
   Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

   Ż O Ł N I E R Z E    W Y K L Ę C I
   HISTORIA PRAWDZIWA

   Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej zrzesza członków Armii Krajowej i innych organizacji zbrojnych podporządkowanych w czasie II wojny światowej legalnemu Rządowi RP na emigracji oraz które kontynuowały tę walkę po rozwiązaniu AK, a także osoby wyznające ideały AK i działające na rzecz ich utrwalenia w społeczeństwie polskim.

   Muzeum Niepodległości w Myślenicach, ul. Traugutta 11

   SPOTKANIA Z HISTORIĄWykład dr Mateusza Drozdowskiego

     20 lutego 2020 r. (czwartek) godzina 16.30.
    wykład
    dr Mateusza Drozdowskiego

    Powrót na salony
    – delegacja polska na konferencji pokojowej w Paryżu (1919)


    Dr Mateusz  Drozdowski
    , absolwent UJ – adiunkt w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie –  Katedra Historii Najnowszej.  

    Muzeum Niepodległości w Myślenicach, ul. Traugutta 11

    FERIE ZIMOWE W MUZEUM

     28 stycznia – 29 stycznia – 30 stycznia – 31 stycznia 2020 r.
     w godzinach   od 10.oo  do 11.oo 
     zapraszamy wszystkich do 
     ZABAWY Z HISTORIĄ

     a w tym:
     – “przeniesiemy się do cyrku” by poznać kolekcję sztuki cyrkowej ze zbiorów Karola Kaźnicy (28.01);
     – poznamy skrybę, czyli uczonych w piśmie i ich warsztat pracy ( 29.01);
     – ze średniowiecznym rycerzem wyruszymy zarówno na wojnę, jak i na dwór książęcy (30.01) 
     – wreszcie zabawimy się w zakładanie średniowiecznego miasta (31.01)

     MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI W MYŚLENICACH , UL. TRAUGUTTA 11

     SPOTKANIA Z HISTORIĄwykład dr hab. Macieja Mikuły
     GDZIE ZBRODNIA, TAM I KARA.

       16 stycznia 2020 r. (czwartek) godz. 16.30

      zapraszamy na wykład 
      dr hab. Macieja Mikuły

      GDZIE  ZBRODNIA,  TAM  I  KARA

      Maciej Mikuła, doktor habilitowany nauk prawnych, nauczyciel akademicki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalista w zakresie historii państwa i prawa polskiego. Opowie nam o zmaganiach mieszczan z rzezimieszkami, zbójcami i złoczyńcami w dobie nowożytnej.

      Muzeum Niepodległości w Myślenicach, ul. Traugutta 11