POSZUKIWANY POSZUKIWANA … czyli AKCJA ZBIERANIA PAMIĄTEK Z OKRESU PRL-u.

  POSZUKIWANY, POSZUKIWANA…
  czyli AKCJA ZBIERANIA PAMIĄTEK Z OKRESU PRL-u

  Szanowni Państwo, zwracamy się z apelem o udostępnienie naszemu muzeum pamiątek, mówiących o trudnych czasach drugiej połowy XX w. na terenie naszej małej ojczyzny, jaką jest ziemia myślenicka. Upływający czas zaciera w pamięci wiele wspomnień. Naszym zadaniem jest ocalenie ich od zapomnienia. Chcemy stworzyć ekspozycję mówiącą o tamtych czasach, ludziach, miejscach i toczących się wydarzeniach. Interesują nas zarówno zdjęcia jak też przedmioty użytkowe i dekoracyjne, począwszy od mebli po drobne bibeloty. Chcemy udokumentować zarówno życie codzienne, rodzinne, jak też zawodowe.

  Pamiątki te można przekazać do muzeum w formie darowizny lub depozytu.
  Prosimy o kontakt pod nr telefonu 12 312 71 40
  lub elektronicznie pod jednym z adresów e-mail:
  muzeum.myslenice@gmail.com , biuro: mnm.sekretariat@gmail.com lub archiwum: mnm.archiwum@gmail.com

   

  Czarna Niedziela23 czerwca 1940 r.

           

   CZARNA NIEDZIELA W MYŚLENICACH
   23 czerwca 1940 r.

   W bieżącym roku mija 80 rocznica tragicznych wydarzeń, jakie miały miejsce w Myślenicach w dniu 23 czerwca 1940 r. Przygotowana przez nas wystawa przybliża tamte wydarzenia, a szczególnie ludzi będących ich uczestnikami. Wystawa przygotowana ze zbiorów muzeum.

   Zapraszamy od 23 czerwca 2020 r.
   w godzinach pracy muzeum,
   oraz w wersji wirtualnej na fb i naszej stronie internetowej (jako załączniki pdf).

   OFIARY KATYNIA Z ZIEMI MYŚLENICKIEJWYSTAWA WIRTUALNA

    Muzeum Niepodległości w Myślenicach
    zaprasza do zapoznania się z wystawą przygotowaną w formie wirtualnej,
    poświęconej pamięci naszych rodaków, których życie powiązane było z ziemią myślenicką,
    a stali się ofiarami zbrodni katyńskiej wiosną 1940 r.

    Na liście ofiar Katynia znalazło się 39 nazwisk mieszkańców przedwojennego powiatu myślenickiego. Były wśród nich osoby związane z Myślenicami poprzez urodzenie, miejsce zamieszkania, pracy bądź nauki, lub poprzez koligacje rodzinne. Celem wystawy jet przybliżenie  sylwetki tych osób i oddanie im hołdu.
     
    Pomysłodawca wystawy: dr Łukasz Malinowski.
    Opracowanie merytoryczne: dr Andrzej Małysa.
    Projekt graficzny: firma poligraficzna “Logos”.

    Nasze spotkania ze świętym JANEM PAWŁEM II zbiórka fotografii

      Muzeum Niepodległości w Myślenicach
     organizuje wystawę:

     Nasze spotkania z Janem Pawłem II

      W związku z tym, zwracamy się do mieszkańców Ziemi Myślenickiej o udostępnienie fotografii,
     które dokumentują państwa spotkania  ze Świętym Janem Pawłem II.
     Interesują nas zdjęcia ze spotkań z papieżem, z udziału Państwa w pielgrzymkach  świętego
     do Polski lub z  wcześniejszej działalności jako kapłana naszej Archidiecezji Krakowskiej.

     Zdjęcia w formie elektronicznej prosimy przesyłać na adres e-mail: mnm.sekretariat@gmail.com

      

     Natomiast zdjęcia w formie tradycyjnej prosimy przesłać na adres :

     Muzeum Niepodległości w Myślenicach
     32-400 Myślenice, ul. Traugutta 11

     w terminie do 17 maja 2020 r.

     Oryginały, po zdigitalizowaniu zostaną zwrócone właścicielowi .

      KONKURS PLASTYCZNY I PISEMNY ,,Spotkanie z postacią historyczną”

                                                                      Muzeum Niepodległości w Myślenicach
                                                                                serdecznie zaprasza do udziału w
       KONKURSIE PLASTYCZNYM I PISEMNYM
       ,,Spotkanie z postacią historyczną”
       TEMAT:
       Odpowiedź na pytanie:
       Z jaką postacią historyczną chciałbyś się spotkać i dlaczego?

       FORMA:

       A) Dla przedszkolaków i uczniów klas I-III KATEGORIA PLASTYCZNA, czyli plastyczne przedstawienie (forma, rozmiar, materiały dowolne) spotkania z wybraną postacią historyczną.
       B) Dla uczniów klas IV-VIII KATEGORIA PISEMNA, czyli krótki (około pół strony A4) opis z jaką postacią historyczną chciałbym się spotkać i dlaczego?

       Prace należy przesyłać (pisemne lub zdjęcie pracy plastycznej) elektronicznie – drogą mailową na adres naszego Muzeum: mnm.sekretariat@gmail.com do dnia 30 marca 2020 r.