Czarna Niedziela23 czerwca 1940 r.

          

  CZARNA NIEDZIELA W MYŚLENICACH
  23 czerwca 1940 r.

  W bieżącym roku mija 80 rocznica tragicznych wydarzeń, jakie miały miejsce w Myślenicach w dniu 23 czerwca 1940 r. Przygotowana przez nas wystawa przybliża tamte wydarzenia, a szczególnie ludzi będących ich uczestnikami. Wystawa przygotowana ze zbiorów muzeum.

  Zapraszamy od 23 czerwca 2020 r.
  w godzinach pracy muzeum,
  oraz w wersji wirtualnej na fb i naszej stronie internetowej (jako załączniki pdf).

  OFIARY KATYNIA Z ZIEMI MYŚLENICKIEJWYSTAWA WIRTUALNA

   Muzeum Niepodległości w Myślenicach
   zaprasza do zapoznania się z wystawą przygotowaną w formie wirtualnej,
   poświęconej pamięci naszych rodaków, których życie powiązane było z ziemią myślenicką,
   a stali się ofiarami zbrodni katyńskiej wiosną 1940 r.

   Na liście ofiar Katynia znalazło się 39 nazwisk mieszkańców przedwojennego powiatu myślenickiego. Były wśród nich osoby związane z Myślenicami poprzez urodzenie, miejsce zamieszkania, pracy bądź nauki, lub poprzez koligacje rodzinne. Celem wystawy jet przybliżenie  sylwetki tych osób i oddanie im hołdu.
    
   Pomysłodawca wystawy: dr Łukasz Malinowski.
   Opracowanie merytoryczne: dr Andrzej Małysa.
   Projekt graficzny: firma poligraficzna “Logos”.

   Nasze spotkania ze świętym JANEM PAWŁEM II zbiórka fotografii

     Muzeum Niepodległości w Myślenicach
    organizuje wystawę:

    Nasze spotkania z Janem Pawłem II

     W związku z tym, zwracamy się do mieszkańców Ziemi Myślenickiej o udostępnienie fotografii,
    które dokumentują państwa spotkania  ze Świętym Janem Pawłem II.
    Interesują nas zdjęcia ze spotkań z papieżem, z udziału Państwa w pielgrzymkach  świętego
    do Polski lub z  wcześniejszej działalności jako kapłana naszej Archidiecezji Krakowskiej.

    Zdjęcia w formie elektronicznej prosimy przesyłać na adres e-mail: mnm.sekretariat@gmail.com

     

    Natomiast zdjęcia w formie tradycyjnej prosimy przesłać na adres :

    Muzeum Niepodległości w Myślenicach
    32-400 Myślenice, ul. Traugutta 11

    w terminie do 17 maja 2020 r.

    Oryginały, po zdigitalizowaniu zostaną zwrócone właścicielowi .

     KONKURS PLASTYCZNY I PISEMNY ,,Spotkanie z postacią historyczną”

                                                                     Muzeum Niepodległości w Myślenicach
                                                                               serdecznie zaprasza do udziału w
      KONKURSIE PLASTYCZNYM I PISEMNYM
      ,,Spotkanie z postacią historyczną”
      TEMAT:
      Odpowiedź na pytanie:
      Z jaką postacią historyczną chciałbyś się spotkać i dlaczego?

      FORMA:

      A) Dla przedszkolaków i uczniów klas I-III KATEGORIA PLASTYCZNA, czyli plastyczne przedstawienie (forma, rozmiar, materiały dowolne) spotkania z wybraną postacią historyczną.
      B) Dla uczniów klas IV-VIII KATEGORIA PISEMNA, czyli krótki (około pół strony A4) opis z jaką postacią historyczną chciałbym się spotkać i dlaczego?

      Prace należy przesyłać (pisemne lub zdjęcie pracy plastycznej) elektronicznie – drogą mailową na adres naszego Muzeum: mnm.sekretariat@gmail.com do dnia 30 marca 2020 r.