KONKURS PLASTYCZNY I PISEMNY ,,Spotkanie z postacią historyczną”

                                                                  Muzeum Niepodległości w Myślenicach
                                                                            serdecznie zaprasza do udziału w
   KONKURSIE PLASTYCZNYM I PISEMNYM
   ,,Spotkanie z postacią historyczną”
   TEMAT:
   Odpowiedź na pytanie:
   Z jaką postacią historyczną chciałbyś się spotkać i dlaczego?

   FORMA:

   A) Dla przedszkolaków i uczniów klas I-III KATEGORIA PLASTYCZNA, czyli plastyczne przedstawienie (forma, rozmiar, materiały dowolne) spotkania z wybraną postacią historyczną.
   B) Dla uczniów klas IV-VIII KATEGORIA PISEMNA, czyli krótki (około pół strony A4) opis z jaką postacią historyczną chciałbym się spotkać i dlaczego?

   Prace należy przesyłać (pisemne lub zdjęcie pracy plastycznej) elektronicznie – drogą mailową na adres naszego Muzeum: mnm.sekretariat@gmail.com do dnia 30 marca 2020 r.

   SPOTKANIA Z HISTORIĄNARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

    8 marca 2020 r. (niedziela) godz. 16.oo
    spotkanie otwarte Koła Myślenice
    Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

    Ż O Ł N I E R Z E    W Y K L Ę C I
    HISTORIA PRAWDZIWA

    Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej zrzesza członków Armii Krajowej i innych organizacji zbrojnych podporządkowanych w czasie II wojny światowej legalnemu Rządowi RP na emigracji oraz które kontynuowały tę walkę po rozwiązaniu AK, a także osoby wyznające ideały AK i działające na rzecz ich utrwalenia w społeczeństwie polskim.

    Muzeum Niepodległości w Myślenicach, ul. Traugutta 11

    SPOTKANIA Z HISTORIĄWykład dr Mateusza Drozdowskiego

      20 lutego 2020 r. (czwartek) godzina 16.30.
     wykład
     dr Mateusza Drozdowskiego

     Powrót na salony
     – delegacja polska na konferencji pokojowej w Paryżu (1919)


     Dr Mateusz  Drozdowski
     , absolwent UJ – adiunkt w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie –  Katedra Historii Najnowszej.  

     Muzeum Niepodległości w Myślenicach, ul. Traugutta 11

     FERIE ZIMOWE W MUZEUM

      28 stycznia – 29 stycznia – 30 stycznia – 31 stycznia 2020 r.
      w godzinach   od 10.oo  do 11.oo 
      zapraszamy wszystkich do 
      ZABAWY Z HISTORIĄ

      a w tym:
      – “przeniesiemy się do cyrku” by poznać kolekcję sztuki cyrkowej ze zbiorów Karola Kaźnicy (28.01);
      – poznamy skrybę, czyli uczonych w piśmie i ich warsztat pracy ( 29.01);
      – ze średniowiecznym rycerzem wyruszymy zarówno na wojnę, jak i na dwór książęcy (30.01) 
      – wreszcie zabawimy się w zakładanie średniowiecznego miasta (31.01)

      MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI W MYŚLENICACH , UL. TRAUGUTTA 11