SPOTKANIA Z HISTORIĄ – wykład dr Adama Świątka“PLATON KOSTECKI
ORĘDOWNIK IDEI RZECZYPOSPOLITEJ TROJGA NARODÓW”

    wykład dr Adama Świątka

    Wykład poprowadzi dr Adam Świątek – pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego, którego zainteresowania badawcze skupiają się na dziejach Polski i Ukrainy w XIX i XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki rozwoju tożsamości narodowej i kształtowania się świadomości historycznej.