WYSTAWY CZASOWEwystawa pokonkursowa organizowana przez
Stowarzyszenie mgFoto i Straż Miejską w Myślenicach
“STOP HEJT”