Przejdź do treści

XXIX TYDZIEŃ KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ W MYŚLENICACH

    W ramach XXIX TYDZIEŃ KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ W MYŚLENICACH Muzeum Niepodległości w Myślenicach zaprasza na wykład:

     

    Karolina Papiorkowska-Dymet — pracownik merytoryczny Muzeum Niepodległości w Myślenicach, doktorantka w Katedrze Kultury Literackiej Pogranicza na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się badaniem wpływu tradycji romantycznej na kulturę współczesną (głównie literaturę i teatr). Prowadzi autorskie warsztaty literaturoznawcze z zakresu najnowszej literatury. Przygotowuje dysertację doktorską poświęconą eseistyce Jarosława Marka Rymkiewicza. Publikowała w wielu pismach (m.in. w pismach „Wielogłos”, „Littera/Historica) i licznych monografiach naukowych. Pod jej redakcją ukazał się tom „(Bez)kres romantyzmu. Nowoczesność w romantyzmie — romantyzm w nowoczesności”. Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

    Skip to content