BOHATEROWIE WRZEŚNIA kampania 1939 roku na ziemi myślenickiej – wystawa czasowa

Bohaterowie września 1939 r. 

Zapraszamy na fotograficzną wystawę dokumentalną z kampanii 1939 roku na ziemi myślenickiej. 

Otwarcie wystawy :

5 września 2019 r (czwartek) godz. 16,00

w programie wykład 

dra Piotra Sadowskiego 

Ziemia myślenicka w pierwszych dniach września 1939 r.”