Projekty realizowane przez nasze muzeum

Wirtualne Muzea Małopolski

To inicjatywa pozwalająca na zaprezentowanie w internecie zasobów cennych i ważnych dla kultury. W gronie 35 muzeów – partnerów programu, jest również nasze Muzeum Niepodległości w Myślenicach.

Zapraszamy na stronę projektu : http://muzea.malopolska.pl 

Renowacja kapliczek przydrożnych

KAPLICZKI

Łącznie 9 projektów zrealizowanych przy pomocy finansowej otrzymanej z EFRROW w ramach działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów – działanie 413

W latach 2010 – 2015 nasze muzeum prowadziło prace renowacyjne kapliczek przydrożnych na terenie Gminy Myślenice. Inicjatorem prac przy odnowie kapliczek był Stanisław Szczepan Cichoń, ówczesny radny z miejscowości Borzęta. W ramach tych prac odrestaurowano łącznie 8 zabytkowych kapliczek oraz wydano opracowanie autorskie Zbigniewa Bobowskiego “Kapliczki, krzyże, figury. Indeks przydrożnych obiektów sakralnych powiatu myślenickiego.”

Więcej informacji na stronie archiwalnej: https://muzeum.myslenice.pl/strona_archiwalna/aktualnosci-projekty1.php