Przejdź do treści

Historia

Nasze Muzeum opowiada o niepodległej Polsce przez pryzmat lokalnych doświadczeń mieszkańców Myślenic. To połączenie muzeum regionalnego, posiadającego bogatą kolekcją etnograficzną, z nowoczesnym ośrodkiem kultury i edukacji, który dba o pamięć historyczną naszego społeczeństwa.

Skip to content