Przejdź do treści

KONKURS PLASTYCZNY I PISARSKI ,,Współczesne Myślenice zamknięte w kapsule czasu”

  REGULAMIN KONKURSU

  PLASTYCZNEGO I PISEMNEGO

  ,,Współczesne Myślenice zamknięte w kapsule czasu.”

  – Opisz lub namaluj dzisiejsze Myślenice

  – Zwycięskie prace umieścimy w kapsule czasu, pod płytą myślenickiego rynku.

  Konkurs skierowany do

  UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

   

  ORGANIZATORZY KONKURSU:

  Jarosław Szlachetka – Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice

  oraz

  Muzeum Niepodległości w Myślenicach

  32-400 Myślenice

  ul. Traugutta 11.

  tel.12 312 71 40

  www.muzeum.myslenice.pl,

  zwani dalej Organizatorami.

  I. PRACA KONKURSOWA:

  1. TEMATTo wykonanie pracy plastycznej (klasy I-IV) lub pisemnej (klasy V-VIII), której tematem będą współczesne Myślenice.

  2. Objętość, format i metoda wykonania – Praca plastyczna nie może przekroczyć formatu A4 i powinna być wykonana techniką płaską. Praca pisemna objętościowo nie powinna przekroczyć 1 kartki w formacie A4.

  II. ZASADY KONKURSU:

  1. Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach:

  KATEGORIA I – UCZNIOWIE KLAS I-IV – praca plastyczna

  KATEGORIA II – UCZNIOWIE KLAS V-VIII – praca pisemna

  2. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę.

  3. Do prac każdy uczestnik dołącza, spisane na osobnej kartce, następujące informacje: A) Imię i nazwisko autora, B) wiek, C) Kategoria (I, II), D) Imię i nazwisko opiekuna (rodzica), E) Telefon do opiekuna (rodzica).

  4. Praca powinna znajdować się w kopercie wraz z kartką z danymi.

  5. Udział w konkursie jest jednoznacznym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji postępowania konkursowego.

  III. TERMINY ORAZ SPOSÓB DOSTARCZANIA PRAC:

  1. Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Muzeum Niepodległości w Myślenicach, ul. Traugutta 11, 32-400 Myślenice. Muzeum czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

  2. Prace należy dostarczyć do 29 stycznia 2021 r.

  IV OGŁOSZENIE WYNIKÓW ORAZ NAGRODY:

  1. Nagrodzonych zostanie łącznie 10 prac (pięć w każdej kategorii) – BĘDĄ ONE UMIESZCZONE W KAPSULE CZASU, KTÓRA ZOSTANIE WMUROWANA POD PŁYTĄ MYŚLENICKIEGO RYNKU.

  2. Dodatkowo zwycięscy otrzymają bogate nagrody rzeczowe.

  3. Nagrodzeni uczestnicy otrzymają informację telefoniczną do dnia 5 lutego 2021 r.

  Skip to content