Przejdź do treści

KONKURS PLASTYCZNY I PISEMNY ,,Spotkanie z postacią historyczną”

  REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO I PISEMNEGO
  ,,Spotkanie z postacią historyczną”

  Konkurs skierowany do PRZEDSZKOLAKÓW oraz UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH.

   

  I. ORGANIZATOR KONKURSU:
  Muzeum Niepodległości w Myślenicach, zwane dalej Organizatorem,
  32-400 Myślenice,
  ul. Traugutta 11.
  tel.12 312 71 40
  www.muzeum.myslenice.pl

  Konkurs pod honorowym patronatem Jarosława Szlachetki – burmistrza MiG Myślenice.

  I. PRACA KONKURSOWA:

  1. TEMAT – To odpowiedź na pytanie: Z jaką postacią historyczną chciałbyś się spotkać i dlaczego?
  2. FORMA – A) Dla przedszkolaków i uczniów klas I-III KATEGORIA PLASTYCZNA, czyli plastyczne przedstawienie (forma, rozmiar, materiały dowolne) spotkania z wybraną postacią historyczną.
  B) Dla uczniów klas IV-VIII KATEGORIA PISEMNA, czyli krótki (około pół strony A4) opis z jaką postacią historyczną chciałbym się spotkać i dlaczego?

  II. ZASADY KONKURSU:

  1. Prace konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach:
  KATEGORIE PLASTYCZNE:
  KATEGORIA I – przedszkolaki
  KATEGORIA II – uczniowie klas I – III
  KATEGORIA PISEMNA:
  KATEGORIA III – uczniowie klas IV- VIII

  2. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę.
  3. Do prac każdy uczestnik dołącza następujące informacje: A) Imię i nazwisko autora, B) wiek, C) Kategoria (I, II lub III), D) Imię i nazwisko opiekuna (rodzica), E) Telefon do opiekuna (rodzica).
  4. Prace zgłoszone na konkurs będą udostępniane (w całości lub fragmentami) na facebooku Muzeum Niepodległości w Myślenicach.
  5. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystywanie nadesłanych prac konkursowych w ramach działalności Organizatora.
  6. Udział w konkursie jest jednoznacznym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji postępowania konkursowego.

  III. TERMINY ORAZ FORMA DOSTARCZANIA PRAC:

  1. Prace należy przesyłać (pisemne lub zdjęcie pracy plastycznej) elektronicznie – drogą mailową na adres naszego Muzeum: mnm.sekretariat@gmail.com
  2. Prace należy wysyłać do dnia 30 marca 2020 r.

  IV NAGRODY:

  – Każdy uczestnik konkursu otrzyma drobny upominek rzeczowy (gadżet reklamowy Organizatora). Najlepsze prace nagrodzone zostaną atrakcyjnym pakietem książek.

                                                         

  Skip to content