Przejdź do treści

KONSTYTUCJA MARCOWA 1921 – wystawa plenerowa

          W marcu bieżącego roku przypadła 100 rocznica uchwalenia konstytucji marcowej. Jej oficjalna nazwa brzmiała Ustawa Konstytucyjna Rzeczypospolitej Polskiej. Konstytucję uchwalił Sejm Ustawodawczy dnia 17 marca 1921 roku. Przyjęta przez polski parlament ustawa zasadnicza została ogłoszona w Dzienniku Ustaw dnia 1 czerwca 1921 roku i od tego momentu nabrała mocy obowiązującej. Uchwalony sto lat temu akt był bardzo ważnym dokumentem. Wieńczył trudny proces scalania państwa polskiego, które trzeba było konsolidować po trwającym 123 lata okresie rozbiorów. Konstytucja była też ważna dlatego, że na kilkanaście dalszych lat wyznaczała ramy ustrojowe odrodzonego państwa polskiego.

          Uchwalona w marcu 1921 roku konstytucja była nowoczesnym aktem prawnym, gwarantującym szerokie swobody obywatelskie. Polacy, którzy przed stu laty tworzyli ustawę zasadniczą, nawiązywali do rozwiązań ustrojowych I Rzeczypospolitej oraz do rozwiązań funkcjonujących w systemie prawnym państw Europy Zachodniej. Konstytucja marcowa była wzorowana przede wszystkim na konstytucji francuskiej III Republiki z 1875 roku.

     

    Celem wystawy zorganizowanej przez Muzeum Niepodległości w Myślenicach jest przybliżenie twórców konstytucji marcowej i przedstawienie głównych założeń prawnych ustawy konstytucyjnej z marca 1921 roku. Przy okazji prezentowania tematyki poświęconej konstytucji marcowej warto nadmienić, że na wystawie pojawią się również wątki myślenickie.

    Skip to content