Przejdź do treści

Nasze spotkania ze świętym JANEM PAWŁEM II zbiórka fotografii


   Muzeum Niepodległości w Myślenicach
  organizuje wystawę:

  Nasze spotkania z Janem Pawłem II

   W związku z tym, zwracamy się do mieszkańców Ziemi Myślenickiej o udostępnienie fotografii,
  które dokumentują państwa spotkania  ze Świętym Janem Pawłem II.
  Interesują nas zdjęcia ze spotkań z papieżem, z udziału Państwa w pielgrzymkach  świętego
  do Polski lub z  wcześniejszej działalności jako kapłana naszej Archidiecezji Krakowskiej.

  Zdjęcia w formie elektronicznej prosimy przesyłać na adres e-mail: mnm.sekretariat@gmail.com

  Natomiast zdjęcia w formie tradycyjnej prosimy przesłać na adres :
  Muzeum Niepodległości w Myślenicach
  32-400 Myślenice, ul. Traugutta 11

  w terminie do 17 maja 2020 r.

  Oryginały, po zdigitalizowaniu zostaną zwrócone właścicielowi .

  Skip to content