Przejdź do treści

Podsumowanie projektu SKRZYDLATE MYŚLENICE

    Robert Gretzyngier. Urodzony w 1966 r. w Warszawie, od najmłodszych lat interesował się lotnictwem, a zwłaszcza malowaniem i oznakowaniem samolotów. Swój pierwszy rysunek barwny opublikował w Technice Lotniczej i Astronautycznej w 1986 r. Następnie współpracował z AERO Techniką Lotniczą, malując dla tego czasopisma ilustracje barwne i czarno-białe. W 1991 r. był jednym z założycieli czasopisma Militaria. Brał udział w reaktywacji Magazynu Lotniczego Skrzydlata Polska oraz był pomysłodawcą i pierwszym redaktorem naczelnym kwartalnika Aeroplan. Współpracował i współpracuje z ML Skrzydlata Polska, Lotnictwem i innymi czasopismami lotniczymi. W 2011 r. założył Fundację Historyczną Lotnictwa Polskiego, której jest obecnie prezesem. W 2012 r. założył Lotniczy Magazyn Historyczny „Gapa” poświęcony historii lotnictwa polskiego, którego jest wydawcą i redaktorem naczelnym. Zaprojektował i zrealizował kilka malowań okolicznościowych i specjalnych polskich samolotów wojskowych, m.in. projekt „Kosynierzy Warszawscy” – malowania samolotów MiG-29 należących do 23 BLT w Mińsku Mazowieckim. Jest autorem i współautorem wielu książek poświęconych historii lotnictwa polskiego wydawanych w Polsce i za granicą, m.in. Poles in Defence of Britain, Polish Aces of WWII, Polacy w obronie Wielkiej Brytanii, Asy Lotnictwa Polskiego, Polski samolot i barwa 1943-2016, Wyspy Brytyjskie 1940, i in.

     

    Skip to content