SPOTKANIA Z HISTORIĄNARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

  8 marca 2020 r. (niedziela) godz. 16.oo
  spotkanie otwarte Koła Myślenice
  Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

  Ż O Ł N I E R Z E    W Y K L Ę C I
  HISTORIA PRAWDZIWA

  Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej zrzesza członków Armii Krajowej i innych organizacji zbrojnych podporządkowanych w czasie II wojny światowej legalnemu Rządowi RP na emigracji oraz które kontynuowały tę walkę po rozwiązaniu AK, a także osoby wyznające ideały AK i działające na rzecz ich utrwalenia w społeczeństwie polskim.

  Muzeum Niepodległości w Myślenicach, ul. Traugutta 11

  SPOTKANIA Z HISTORIĄWykład dr Mateusza Drozdowskiego

    20 lutego 2020 r. (czwartek) godzina 16.30.
   wykład
   dr Mateusza Drozdowskiego

   Powrót na salony
   – delegacja polska na konferencji pokojowej w Paryżu (1919)


   Dr Mateusz  Drozdowski
   , absolwent UJ – adiunkt w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie –  Katedra Historii Najnowszej.  

   Muzeum Niepodległości w Myślenicach, ul. Traugutta 11

   FERIE ZIMOWE W MUZEUM

    28 stycznia – 29 stycznia – 30 stycznia – 31 stycznia 2020 r.
    w godzinach   od 10.oo  do 11.oo 
    zapraszamy wszystkich do 
    ZABAWY Z HISTORIĄ

    a w tym:
    – “przeniesiemy się do cyrku” by poznać kolekcję sztuki cyrkowej ze zbiorów Karola Kaźnicy (28.01);
    – poznamy skrybę, czyli uczonych w piśmie i ich warsztat pracy ( 29.01);
    – ze średniowiecznym rycerzem wyruszymy zarówno na wojnę, jak i na dwór książęcy (30.01) 
    – wreszcie zabawimy się w zakładanie średniowiecznego miasta (31.01)

    MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI W MYŚLENICACH , UL. TRAUGUTTA 11

    SPOTKANIA Z HISTORIĄwykład dr hab. Macieja Mikuły
    GDZIE ZBRODNIA, TAM I KARA.

      16 stycznia 2020 r. (czwartek) godz. 16.30

     zapraszamy na wykład 
     dr hab. Macieja Mikuły

     GDZIE  ZBRODNIA,  TAM  I  KARA

     Maciej Mikuła, doktor habilitowany nauk prawnych, nauczyciel akademicki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalista w zakresie historii państwa i prawa polskiego. Opowie nam o zmaganiach mieszczan z rzezimieszkami, zbójcami i złoczyńcami w dobie nowożytnej.

     Muzeum Niepodległości w Myślenicach, ul. Traugutta 11

     KLISZCZACKIE KOLĘDOWANIE
     3 stycznia 2020 r. godz. 16.30


      3 stycznia 2020 r. (piątek) godz. 16.30

      zapraszamy

      na wspólne kolędowanie przy szopce

      będącej pokłosiem pleneru rzeźbiarskiego w Bogdanówce pn.
      “Ginące rękodzieło”.

      Muzeum Niepodległości w Myślenicach, ul. Traugutta 11